Lely Center

Support 24/7: 02634

post@lelycenter.no


Melkerobot Lely Astronaut A5

Lely Astronaut A5 skaper trivsel for både folk og fe

Brukervennlig melkerobot

Med snart 30.000 installerte melkeroboter, er Lely desidert størst på verdensbasis. Det er ikke tilfeldig! Siden den første Lely Astronaut ble lansert i 1992 har utviklingen gått stadig framover og nye innovasjoner har blitt skapt, ettersom nye modeller har blitt lansert. Nå har Lely satt en ny standard for robotmelking med Lely Astronaut A5.

Smart og energieffektiv hybridarm

Med Lely Astronaut A5 har kukomforten blitt ytterligere forbedret med en ny hybridarm som er stille, energieffektiv, 30 % raskere og mer nøyaktig enn tidligere.

Driften av armen skjer med en kombinasjon av elektrisitet og trykkluft. Elektriske motorer sørger for lavt energiforbruk, samt en presis og nærmest lydløs gange, mens trykkluften holder armen i posisjon og gjør den samtidig i stand til å ta imot et kraftig spark fra ei ku, uten å skade konstruksjonen. Skulle armen komme ut av posisjon rekalibrerer den seg selv og er raskt klar til aksjon igjen. Hybridteknikken gjør at det totale forbruket av trykkluft er redusert med 85%. Dette resulterer videre i at det totale energiforbruket er redusert med 20%. 

Under melkeprosessen er det kua som bestemmer hvor hun vil stå i boksen. Ved hele tiden å følge kuas bevegelser under melking er armen alltid nær juret og raskt på plass ved en uventet bevegelse. Dette sikrer en hurtig og grundig melkeprosess, også med kviger. Skulle en spenekopp bli sparket av, fanges den alltid opp og blir satt raskt på igjen, uten komme i nærheten av gulvet.  Viktige deler som pulsator og MQC ligger inne i armen – godt beskyttet og tett på juret.

Brukervennlig – en robot for alle 

Lely Astronaut er enklere å bruke og forstå enn noen gang før. Lely har fokusert på å møte brukerens ønsker, med betydelige endringer i programvare og funksjonalitet. Den nye pekeskjermen har et lettforståelig, grafisk brukergrensesnitt og er på mange måter lik en smarttelefon.

Systemet tilbyr trinnvis enkle instruksjoner, klare ikoner og menyer med få trykk for å navigere til nødvendige funksjoner. 

Enkel førstegangs melking er et godt eksempel på brukervennlighet. Nå kan du sette på ei ny ku kun ved hjelp av få tastetrykk. Enkelt for bonden og stressfritt for kua.  

Et annet eksempel er en meny for daglige vedlikeholdsoppgaver. Her finner du en liste med dagens nødvendige gjøremål. Ved å trykke på dem, guides du gjennom gjøremålene og nødvendige innstillinger. 

Astronaut A5 har modulær oppbygging, som gjør den til markedets mest plasseringsvennlige. Konseptet med en sentralenhet som forsyner robotenheten med vakuum, trykkluft, strøm, vann og kjemikalier er videreført og videreutviklet fra forrige modell, Astronaut A4. Sentralenheten kan betjene to robotenheter.

I-flow

Lely mener at friske og stressfrie kyr betyr mer melk i tanken. Det har vist seg at kyrne trives godt i Lelys fjøsmiljø med fri kutrafikk og det såkalte I-flow systemet. Denne gjennomgangsløsningen er designet slik at kua går rett inn, og rett ut. Dette er mest naturlig for kua og bidrar til bedre kutrafikk. I tillegg er robotboksen romslig, og gir kua frihet til å stå slik hun vil. Med det dreibare fôrbrettet, går kua raskere ut av boksen etter endt melking.

MQC og MQC-C

Lely MQC kontrollerer melka fra hver kjertel under hele melking. Det gir deg viktig informasjon om melkekvalitetsparametre som:

  • Farge
  • Konduktivitet
  • Melketid
  • Død melketid
  • Utmelkingshastighet pr kjertel
  • Temperatur

MQC-C er tilvalgsutstyr som måler melkas celletall og gir deg tidlige indikasjoner på jurbetennelse. Med funksjonen ”smart sampling” tas det automatisk en prøve av hver ku for hver 3. melking. Hvis en prøve avviker fra normalen, blir det tatt nye prøver ved de etterfølgende 3 melkinger. På denne måten reduseres driftskostnadene, samtidig som det sikrer hyppig prøvetaking og sikker måling ved forhøyet celletall. 

Qwes LD Respondere

De intelligente Qwes responderne er uvurderlige hjelpemiddel for å oppdage brunst og tidlig tegn på sykdom. De finnes i to versjoner; Qwes H-LDn med aktivitetsmåling og HR-LDn som aktivitetsmåling og registrering av drøvtyggingsaktivitet. 

Aktivitetsmåling hjelper deg med å lykkes med reproduksjon. Brunst oppdages enklere og resultatet er kortere kalvingsintervall, spart tid og sparte penger. 

Med måling av drøvtyggingsaktivitet får du tilgang til flere nyttige funksjoner, som f.eks «Distresss alarm» som gir deg beskjed om uventet opphold i drøvtygging i perioden før og etter kalving. Dette er nok et viktig verktøy som hjelper deg å oppdage sykdom før kua viser synlige sykdomstegn. 

Begge systemene operer ved hjelp av radiosignal og gjør det mulig å registrere aktivitet og drøvtygging også på kviger som går i egne binger, adskilt fra melkekyrne. 

Børstevask

Før melking, rengjøres spenene og jurbunn med børster. Dette er den eneste løsningen på markedet som rengjør alle delene av juret som spenekoppene kommer i kontakt med. I tillegg gir børstene en unik stimulering som sikrer raskere utmelking. Forskning har vist at børstene gir inntil 40% mer effektiv rengjøring og stimulering enn konvensjonelle metoder.

Forhandlere og kontaktpersoner

Lely Center Heimdal

Laksørvegen 27
7300 Orkanger
+47 72 89 41 00

Please enter a message in the textarea.

Lely Center Fåvang

Losnabakkan 50
2634 Fåvang
+47 61 28 35 00

Lely Center Nærbø

Tjemslandsmarka 1
4360 Varhaug
+47 51 43 39 60

Lely Center Revetal

Olger Dahlsv. 3
3174 Revetal
+47 33 30 69 61