facebook

Lely Vector​ automatisk fôringssystem

Lely Vector er et unikt system, som gir mange fordeler.

?rel=0&modestbranding=1" allowfullscreen>

Gjennom flere feltforsøk Fjøssystemer har kjørt de siste årene, ser vi en klar tendens til høyere grovfôropptak, bedre dyreflyt og mindre rangkamp i Vector fjøs.

En annen viktig observasjon er at kuene i et Vector fjøs har mer stabilt hold, det vil si mindre overfôring og underfôring gjennom laktasjonsåret. Dette skyldes nok den unike muligheten vi har til å lage ulike blandinger med ulikt energiinnhold til de ulike dyregruppene som sinkyr, eldre kviger og høytytende mjølkekyr. Når vi i tillegg har 100% appetittfôring med ferskt fôr tildelt mange ganger i døgnet, gir dette alle muligheter for stabilt høyt fôropptak som sikrer godt vommiljø, maksimalt fôropptak og en potensielt høyere andel lokalprodusert grovfôr i dagsrasjonen.

Dette viser seg å slå positivt ut i høyere fôreffektivitet (mer melk per kg ts fôr). Når vi vet at fôrkostnadene utgjør ca 70 % av de variable kostnadene i mjølkeproduksjonen vil dette slå meget positivt ut på totaløkonomien hos hver enkelt mjølkeprodusent.

Med ny teknologi og samkjøring av data, kan vi pare sammen data fra Lely robot, Lely Vector, Lely Cosmix osv. Dette gir oss full kontroll over antall kg fôr konsumert på gruppenivå, vi får beregnet daglig fôreffektivitet for besetningen osv. Dette gir oss full oversikt og et fantastisk styringsverktøy i den daglige drifta.

Fôrkjøkken

I praksis, er fôrkjøkkenet et åpent rom, hvor dine fôrmidler kan lagres i et definert rutenett. Hvert fôrmiddel har sin egen plass som du programmerer i styringssystemet. Grabben henter riktig mengde av hver fôrtype til de ulike blandingene du har lagt inn.Størrelsen på fôrkjøkkenet avgjør hvor ofte du må fylle på med nytt fôr. 

Blande- og utfôringsrobot

Selve roboten er batteridrevet, og basert på samme teknologi for drift og navigasjon som Lely Juno og Lely Discovery. Den lades under fylling og blanding, og krever derfor langt mindre energi enn andre fullfôrblandere. I tillegg til blanding og utfôring, skyver Vector fôr inntil frontene og måler hvor mye restfôr som ligger igjen. Dermed vet roboten hvor det trengs påfyll.

En av de store fordelene med Vector er at den mikser kun mindre porsjoner hver gang. Vanligvis vil større miksere blande en dagsrasjon en gang daglig. Når dette miskes, vil fôret blandes med oksygen og umiddelbart begynne å utvikle varme. Vector blander kun små porsjoner hver gang, og sørger derfor for at det til enhver tid er førsteklasses ferskt fôr på fôrbrettet.

Et normalt mønster for kua innebærer at hun inntar 8-12 måltider i løpet av dagen. Så lengde det er friskt fôr tilgjengelig, vil alle dyra, også de lavtrangerte, alltid ha tilgang på høykvalitets fôr. Dette gir en mer naturlig adferd, høyere fôropptak og dermed også høyere ytelse.

Vector kan fôre i separate fjøs, og navigerer mellom lokasjoner ved hjelp av metallstrips i bakken. 

Brosjyre/katalog

Vil du vite mer?

Snakk med oss om dine planer

  • Nytt fjøs eller omgjøring av eksisterende?
  • Våre konsulenter har ideene og ser mulighetene
  • Få hjelp til planleggingen

Ring 61 28 35 00, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller fyll ut skjemaet.